Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen

Als werknemer bent u tot uw pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor deze zogenaamde werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u verzekert bent van een minimum inkomen. Dit zijn:

  • de Ziektewet (ZW)
  • de Werkloosheidswet (WW)
  • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 

Deze verzekeringen zorgen ervoor dat wanneer u ziek wordt, arbeidsongeschikt of werkloos raakt dat u een inkomen ontvangt. Dit inkomen is gerelateerd aan het salaris wat u heeft verdiend.

 

AOW-uitkering

Zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, valt u niet meer onder de bovenstaande verzekeringen. De reden hiervoor is dat u recht hebt op een AOW-uitkering. Deze AOW-uitkering verzekert u van een minimum inkomen en dus gelden de andere verzekeringen niet meer. Omdat u niet meer verzekerd bent door deze werknemersverzekeringen, bent u voor een werkgever een voordelige kracht. De werkgever hoeft voor u namelijk geen premies voor deze werknemersverzekeringen meer te betalen.

 

Invloed op de AOW-uitkering

Nee, doorwerken na pensioen heeft geen invloed op de AOW-uitkering. Uw AOW-uitkering is vastgesteld en dit bedrag ontvangt u gewoon zoals is bepaald. Als u nog doorwerkt na uw pensioen, dan verdient u dus nog iets extra’s.

Er kunnen allerlei redenen zijn om langer door te werken. Als u niet genoeg pensioen hebt opgebouwd, omdat u bijvoorbeeld enkele jaren thuis bent gebleven om voor de kinderen te zorgen, kunt u met een paar extra arbeidsjaren het gat grotendeels opvullen. Ook netto houdt u meer over van elke euro die u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verdient. U betaalt dan namelijk geen premies meer voor bijvoorbeeld de AOW en de WIA.

 

Nadelen aan doorwerken na pensioen

Als gepensioneerde kunt u naast het AOW en pensioen zondermeer doorwerken, er zijn geen nadelen aan doorwerken na pensioen verbonden. Het nadeel zou kunnen zijn dat u meer inkomstenbelasting betaalt maar dan heeft u ook meer inkomsten gehad. Deze afweging kunt u het beste zelf maken.