BANG OM JE BAAN KWEIT TE RAKEN


Outplacement inside

Sinds de invoering van de transitievergoeding (1 juli 2015) krijgt een ontslagen werknemer een bedrag mee dat bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Daar kan ook outplacement van betaald worden. In dat geval is de vergoeding belastingvrij.

Laat je adviseren bij het vinden van een nieuwe baan

Als je nog een baan hebt maar je wordt met ontslag bedreigd, dan kan outplacement een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden. Bij outplacement worden met ontslag bedreigde werknemers geadviseerd en begeleid bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Wanneer outplacement!?

De aanleiding tot outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever (om welke reden dan ook) niet met elkaar verder willen. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of ontbindingsovereenkomst.

Hoeveel kost outplacement? En wie betaalt het!?

Outplacement is niet goedkoop. Meestal wordt een ‘prestatieovereenkomst’ gesloten. Dat betekent in de praktijk dat de outplacementdienstverlening doorgaat tot het moment dat de werknemer een nieuwe baan gevonden heeft. Voor de prestatieovereenkomst wordt een vast bedrag gerekend, ongeacht de snelheid waarmee de werknemer en nieuwe baan vindt. Daarmee wordt het belang van het outplacementbureau om goed werk te leveren groot, want hoe eerder de werknemer een nieuwe baan vindt, hoe eerder het outplacementbureau weer met een nieuwe kandidaat aan de slag kan. 

 

De prijs van outplacement is vaak gerelateerd aan het salaris van de werknemer kan oplopen tot 25% van een jaarsalaris + een vast bedrag voor kosten.