Payroll

Met payrolling neemt Mannesuitzendbureau de uitbetaling van je medewerkers over. Ook dragen wij de verantwoordelijkheden 100% en risico’s. In de dagelijkse praktijk verandert er bijna niets. Je blijft zelf medewerkers werven en aansturen. Wij betalen de nettolonen uit en dragen premies en loonbelastingen af. Verder verstrekken we loonstroken en verwerken ziek- en betermeldingen. Ook ben jij vrij van de doorbetalingsplicht bij ziekte.

Factor Range: 1.60 – 1.95

VOORDELEN VAN PAYROLL VOOR BEDRIJVEN

 • Geen complexe administratie. Je ontvangt als ondernemer na verloning alleen een factuur.
 • Je bent geen werkgever, maar behoudt wel de regie en binding met je werknemers.
 • Je werft en selecteert zelf de mensen.
 • Je bepaalt zelf het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden van kandidaten.
 • 5,5 jaar flexibele contractvormen
 • Snelle afhandeling (binnen 1 werkdag geregeld).
 • Keuze voor loonbetaling per week, 4 weken of maand
 • Geen eigen risico bij ziekte; de werknemer wordt betaald,  maar je ontvangt geen factuur.
 • Tarief is altijd ALL-IN. Dus geen factuur voor betaling vakantiegeld of vakantiedagen, reserveringen of bij ziekte.
 • Gegarandeerde afdracht van loonheffingen en premies door gebruik van G-rekening en WKA verklaringen.
 • Zekerheid en kwaliteit door NEN certificering, ABU lidmaatschap en SNA registratie
 • Helpdesk: U kunt ook live chatten met onze backoffice collega’s tijdens kantooruren.

 

VOORDELEN VAN PAYROLL VOOR WERKNEMERS

Onze Backoffice bezit alle belangrijke certificeringen en branchekeurmerken waardoor werknemers kunnen vertrouwen in dienst te zijn bij een organisatie die uitgebreid wordt gecontroleerd op correcte toepassing van CAO’s, betaling van salarissen, naleving van wet- en regelgeving van het arbeidsrecht en tijdige afdracht van belastingen en premies.

 

Payroll medewerkers kunnen bij ons altijd rekenen op:

 • transparantie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten;
 • stipte en correcte uitbetaling salaris;
 • informatie over betalingen, vakantiedagen, loonstroken, jaaropgaven, cao, pensioen, enz;
 • begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Helpdesk: U kunt ook live chatten met onze backoffice collega’s tijdens kantooruren;
 • Flexwerker met Fase A bouw gelijk een pensioen op, werk aan jouw toekomst met Payroll;
 • inspanningen voor herplaatsing bij onbepaalde tijd contracten;

 

Backoffice door: Helpdesk